Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
 
e-lan.pl

CMS WebLight

CMS oparty o treści przechowywane w relacyjnej bazie danych o dowolnej struktrurze.
 
 
 
 
 

Architektura WebLight

Zasadniczo WebLight składa się z dwóch komponentów:

  1. Część prezentacyjna (mechanizm Light generujący strony ze schematów)
  2. Część edycyjna (panel CMS WebLight)

 

Schemat+architektura+WebLight
Rysunek 1. Schemat organizacyjny systemu WebLight.

 

Obydwie części systemu działają na serwerze WWW z obsługą PHP. Obie części łączą się za pomocą PHP z bazą danych, gdzie przechowywane są informacje.

Część prezentacyjna to część, z którą komunikują się użytkownicy (odbiorcy strony WWW) za pomocą przeglądarki internetowej. Stanowi ona zasadniczą część mechanizmu CMS Light. Dzięki części prezentacyjnej budowana jest strona WWW. Dzieje się to tak, że szablon strony internetowej (inaczej schemat) wypełniany jest odpowiednimi modułami.
Moduł to program, który komunikuje się z bazą danych zawierającą treści witryny internetowej. Można to sobie wyobrazić tak, że strona WWW dzielona jest na prostokąty, które zawierają wybrane treści. Tworzone są w ten sposób klocki, z których budowana jest strona internetowa.
Podział na moduły odbywa się według ich funkcji, czyli na przykład tworzony jest moduł menu strony, podmenu strony, moduł wyświetlający strony tekstowe, moduł galerii zdjęć, aktualności itd.
Dzięki budowie modułowej poszczególne części mogą być włączane lub wyłączane do poszczególnych działów witryny. Programiści mają też ułatwione zadanie przy tworzeniu dodatkowych funkcjonalności strony. Dopisuje się wtedy odpowiedni moduł i dołącza do konfiguracji strony w odpowiednim miejscu.
Powyższe należy do zadań programistów. Redaktorzy serwisu używają panelu do aktualizacji treści witryny internetowej. W przypadku konieczności dodania dodatkowego modułu lub zmiany konfiguracji potrzebna jest pomoc programistów.
Część edycyjna czyli wspomniany panel CMS WebLight to narzędzie służące redaktorom do edycji treści witryny umieszczonych w bazie danych. Obsługa panelu jest opisana w niniejszej instrukcji. WebLight obsługuje dowolną strukturę bazy danych. Ma to taką zaletę, że można go używać nie tylko do edycji prostych stron internetowych ale również do aplikacji internetowych zawierających na przykład bazę produktów lub obsługiwanych nieruchomości.
Struktura bazy zależy od programisty i jest dostosowana do potrzeb klienta. Po stworzeniu strony klient informowany jest o tym w jaki sposób przechowywane są informacje poszczególnych modułów i jak je aktualizować.
Niniejsza instrukcja zawiera opis obsługi podstawowych modułów takich jak menu, wyświetlanie stron WWW i galeria.

 

 

 
Copyright © 2012 e-lan.pl