Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
 
e-lan.pl

CMS WebLight

CMS oparty o treści przechowywane w relacyjnej bazie danych o dowolnej struktrurze.
 
 
 
 
 

Budowa programu (interfejs)

Program pozwala na edycje, dodawanie i kasowanie rekordów tabel (np. wpisów w menu, treści wyświetlanych stron, plików graficznych). Lista baz danych serwisu wraz z przypisanymi do nich tabelami wyświetlana jest w rozwijanym menu w lewej części aplikacji. Aktywne baza i tabela w drzewku są zawsze wyświetlane w wyróżniony sposób.

widok+interfejsu

W prawej części aplikacji prezentowane są rekordy wybranej (aktywnej) tabeli w przypadku przeglądania tabeli, lub formularz pozwalający na edycję zawartości rekordu w przypadku edycji lub tworzenia nowego wpisu.

Przyciski funkcyjne takie jak dodaj plus , edytuj  edycja , usuń usun , zapisz  zapisz ,  czy anuluj  anuluj (w zależności od aktualnie wyświetlanych treści) są zawsze obecne (z wyjątkiem edytora FCKeditor) na górnej belce lub w kolumnie opcje w tabeli (dodatkowo przyciski są zdublowane np. pod formularzami).

 
Copyright © 2012 e-lan.pl