Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
 
e-lan.pl

CMS WebLight

CMS oparty o treści przechowywane w relacyjnej bazie danych o dowolnej struktrurze.
 
 
 
 
 

Tworzenie podstron, formatowanie danych

Aby dodać nową pod-stronę należy przejść do zakładki strony i poprzez wybór sygnatury dodania  plus przejść do formularza tworzenia nowej strony.

strony+spis+stron

Podobnie jak w przypadku edycji danych, formularz składa się z pól tekstowych do których należy wpisać odpowiadające im dane. Pole „tytuł” przy tworzeniu nowej strony odpowiada za napis jaki będzie widnieć w pasku okna przeglądarki internetowej po wybraniu pod-strony. Pole treść jest dodatkowo wyposażone w edytor WYSIWYG (FCKeditor), który wyświetlany jest w oknie popup na żądanie. Edytor ten umożliwia formatowanie danych w sposób podobny jak ma to miejsce w przypadku formatowania danych tekstowych w edytorach tekstu znanych z rozwiązań desktop-owych.

fck+edycja+nowej+strony

Opcje edytora FCKeditor widoczne są na górnej belce. Są one  podobne to tych jakie widnieją w większości popularnych edytorów tekstów. Przykładami opcji są np:

 1. wytłuszczenie tekstu wytluszczenie
 2. kursywa  kursywa
 3. podkreślenie podkreslenie
 4. numerowanie numerowanie+
 5. wypunktowanie wypunktowanie
 6. tekst z lewej, środku, prawej, wyjustowanie tekst+do+lewej   tekst+do+srodka   tekst+do+prawej   wyjustowanie
 7. wstaw obrazek wstaw+obrazek+
 8. wstaw hiperłącze wstaw+hiperlacze+
 9. wstaw tabele wstaw+tabele

 

Dodatkowo edytor pozwala na wybranie:

 1. stylu tekstu
 2. formatu tekstu
 3. czcionki tekstu
 4. rozmiaru tekstu
 5. koloru tekstu
 6. koloru tła

Po zastosowaniu opcji wybranej z paska narzędzi edytora FCKeditor zmianę w wyglądzie widać bezpośrednio w oknie edytora. Należy pamiętać o tym aby przed wyjściem z edytora zapisać zmiany wprowadzone od ostatniej edycji w przeciwnym wypadku zmiany nie zostaną zachowane. Po wyjściu z edycji należy również zatwierdzić zmiany w samej stronie. Dopiero po zatwierdzeniu tych zmian będą one widoczne po odświeżeniu strony w przeglądarce.

fck+edycja

 

 

 
Copyright © 2012 e-lan.pl