Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
 
e-lan.pl

CMS WebLight

CMS oparty o treści przechowywane w relacyjnej bazie danych o dowolnej struktrurze.
 
 
 
 
 

Tworzenie menu

Menu tworzone jest w sekcji menu. W zależności od preferencji klienta sekcja ta nazywa się menu, menu_dolne, menu_boczne itp. Aby dodać nową zakładkę w menu należy użyć przycisku dodaj  w sekcji menu. plus

  menu+spis+menu

Zostanie otwarte okno dialogowe dla tworzenia nowej zakładki menu. Składa się ono z:

  1. Nazwa ( jest to nazwa która będzie widoczna w widoku strony )
  2. Strona ( wybiera się tu pod-strone która zostanie wyświetlona po naciśnięciu na utworzoną zakładkę menu)
  3. Link ( jest to parametr opcjonalny można tu podać pełny adres URL zewnętrznej innej strony )
  4. Opis ( parametr opcjonalny który pojawia się w widoku strony gdy dany link menu zostanie przykryty kursorem myszy )
  5. Kolejność ( parametr opcjonalny dzięki któremu można ustalić kolejność przycisków menu )
  6. Pokazać ( parametr który może służyć do ukrywania danego elementu menu lub jego przywracania, domyślnie zawsze ustawiony na "TAK" )

menu+dodanie+nowego+menu+

Dodatkowo pole Strona zostało wyposażone w listę rozwijaną stron które zostały już zaimplementowane w system.

menu+dodanie+nowego+menu+

 

 

 
Copyright © 2012 e-lan.pl